Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Restauracja Bazyliki Pilar w Saragossie, Hiszpania

Uniwersalne zastosowanie rusztowania BRIO
Odrestaurowanie średniowiecznej Bazyliki Pilar rozpoczęto w 2005 roku. Prace budowlane nie zakłóciły w żaden sposób odwiedzin 10 milionów wiernych rocznie.

Opis inwestycji

Odrestaurowanie średniowiecznej Bazyliki Pilar rozpoczęto w 2005 roku. Prace budowlane nie zakłóciły w żaden sposób odwiedzin 10 milionów wiernych rocznie.

Prace wewnątrz obiektu obejmowały wzmocnienie, czyszczenie i wyrównanie cegieł, kamiennych cokołów oraz gzymsów nadokiennych.

Rozwiązania ULMA

Podczas prac na niższej wieży Bazyliki zastosowano strukturę z rusztowania BRIO o wysokości 92 m, którego konstrukcję oparto na ryglu o szerokości 0,70 m. Na wszystkich poziomach zastosowano pomosty robocze zabezpieczone poręczami bezpieczeństwa i bortnicami. Wykorzystano także poręcze wyprzedzające, w celu zabezpieczenia montażysty wchodzącego na wyższy poziom. Szybką i bezpieczną komunikację pionową zapewniła schodnia BRIO.

Prace na wieży były wykonywane w 4 etapach. Pierwszy odbywał się do gzymsu na wysokości 26 m. Drugi rozpoczynał się od kapitela na wysokości 63 m, bez zbliżania się do fasady. Następnie odbywały się prace na samym kapitelu. Ostatni etap obejmował restaurację części środkowej od 26 do 63 m. Odpowiedni harmonogram dostaw sprzętu umożliwił redukcję ilości materiału pracującego na poszczególnych etapach projektu..

Z rusztowania BRIO wykonano struktury o złożonych kształtach, które umożliwiły wykonanie prac konserwatorskich. Na dachu Bazyliki uszczelniono i wymieniono dachówki. Na fasadzie południowej przeprowadzono prace czyszczenia strefy środkowej z płaskorzeźbą Pablo Serrano i wyżej położonymi rzeźbami kamiennymi Św. Engracji, Św. Walerego i Św. Izabeli na kopule Regina Martyrum, którą malował Goya w 1780 i 1781 roku i na Wielkich Organach z XV wieku.