Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Zakład produkcji kruszyw w Retzstadt, Niemcy

Konsole na różnych etapach realizacji
Zakład produkuje żwir z materiału pochodzącego z kamieniołomu niedaleko miasta Würzburg.

Opis inwestycji

Zakład produkuje żwir z materiału pochodzącego z kamieniołomu niedaleko miasta Würzburg. Projekt przewiduje budowę 10 zbiorników, każdy o podstawie 5 × 6 m i wysokości 15 m. Łączna pojemność zbiorników będzie wynosić 350 m3.

Rozwiązania ULMA

W pierwszej kolejności wykonano dolną część zbiorników o wysokości 6,5 m, która obejmowała pionowe ściany podstawy oraz pierwszy etap ścian obwodowych.

Następnie za pomocą systemów wznoszących wykonano dwa kolejne etapy ścian zbiorników w podziale na dwa takty owysokości 4,25 m każdy. Wewnątrz zbiorników zastosowanopodesty zapadkowe KSP o długości 5,9 m, zaprojektowane z dźwigarów MK-180. Głowice podestów opierano na składanych wspornikach. Zewnętrzne deskowanie ścian ORMA oparto na konsolach wznoszących CR-250, umożliwiających odsuwanie płyt.