Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Spółka Górnicza Cerro Verde, Arequipa, Peru

Niezawodne rozwiązania w zakresie deskowań jednostronnych i podparć wysokich stropów
Rozbudowa kopalni miedzi Cerro Verde.

Opis

Rozbudowa kopalni miedzi Cerro Verde. Zakładany koszt realizacji wynosił 4 miliardy dolarów.

Rozwiązania ULMA

Jednym z wielu realizowanych obiektów był budynek nowego młyna. Strop o grubości 250 cm zrealizowano za pomocą systemu ściennego ORMA oraz wież podporowych T-60. Ze względu na znaczne obciążenia zastosowano wzmocnione stężeniami układy wieżowe, co pozwoliło na zwiększenie nośności poszczególnych wież do 1,0 tony. Wieże montowane były w poziomie na podłożu. Następnie elementy ustawiane były za pomocą dźwigu w docelowym miejscu, co usprawniło wykonanie zadania.

Pozostałe elementy konstrukcyjne zostały wykonane również przy użyciu deskowania ORMA ze względu na wysokie wymagania dotyczące wytrzymałości deskowania na wysokie parcie świeżej mieszanki betonowej przy jednoczesnym wykorzystaniu minimalnej ilości koniecznych do zastosowania akcesoriów oraz możliwości przenoszenia wielkopowierzchniowych zestawów deskowania.

Realizacja fryzu wymusiła zastosowanie konsol jednostronnych SBF o dużej nośności, które posłużą w dalszych etapach realizacji za podesty robocze.

Pozostałe elementy wykonano przy użyciu konsol wznoszących BMK, które zastosowano jako wyparcie jednostronne oraz podesty robocze

Komunikację rozwiązano za pomocą schodni BRIO.