Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Nowy blok gazowo-parowy w EC Stalowa Wola, Polska

Rozwiązania ULMA dla masywnych stropów i pylonów komunikacyjnych
Budowa najnowocześniejszego i największego w kraju bloku gazowo-parowego o mocy 450 MW na terenie Elektrociepłowni Stalowa Wola znajduje się w ostatniej fazie realizacji.

Opis inwestycji

Budowa najnowocześniejszego i największego w kraju bloku gazowo-parowego o mocy 450 MW na terenie Elektrociepłowni Stalowa Wola znajduje się w ostatniej fazie realizacji. Inwestycja będzie spełniała wymagania przepisów krajowych i Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, jak również wymagania, zasady i normy, jakie określa Najlepsza Dostępna Technika – BAT (Best Available Techniques). Oprócz energii elektrycznej blok będzie także wytwarzał ciepło w postaci gorącej wody na potrzeby komunalne oraz parę technologiczną dla pobliskich zakładów przemysłowych. Obiekt ma zostać oddany do eksploatacji w 2015 roku.

Rozwiązania ULMA

Firma ULMA jest jednym z głównych dostawców technologii deskowań i rusztowań dla tego zadania. Do wykonania obstawek fundamentów, jak również ścian i słupów w budynkach: elektrycznym, maszynowni oraz przygotowania gazu, wykorzystano deskowania ścienne PRIMO i NEVI, radialne BIRA oraz system kozłów oporowych. Szczególne wyzwanie stanowił strop-fundament pod turbozespół parowy, położony na poziomie +10,00 m. Wspierająca się na ośmiu słupach konstrukcja o wymiarach 11 m x 27 m i grubości ok. 3 m została podparta na wieżach T-60 od poziomu -5,00 do +10,00 m. Do zabetonowania fundamentu użyto ok. 600 m3 betonu. Pylon nr 1 o podstawie 5,8 x 9 m i wysokości 50 m wzniesiono przy wykorzystaniu konsol wznoszących BMK.

Komunikację pionową na budowie zapewniały schodnie BRIO o wysokości 11,0 m w przypadku fundamentu pod turbozespół oraz 25,0 m – w przypadku budynku elektrycznego. Rusztowanie BRIO wykorzystano ponadto podczas wznoszenia pylonu nr 2 na wysokość do 27 m.

Wszystkie deskowania i rusztowania eksploatowane na tej budowie zostały wyposażone w standardowe systemy zabezpieczeń.