Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Elektrownia Turów, Polska

Nowy blok energetyczny o mocy 450 MW w elektrowni Turów, pozwoli na produkcję energii, która starczy na zaspokojenie potrzeb prawie 1 mln gospodarstw domowych.
ULMA jako kompleksowy dostawca rozwiązań do realizacji kotłowni, nastawni oraz kluczowego obiektu inwestycji: maszynowni z fundamentem pod turbozespół.

Opis inwestycji

Budowa nowoczesnej jednostki stanowi kolejny etap planu modernizacyjnego elektrowni, mającego na celu sprostanie unijnym wymaganiom środowiskowym. W ramach inwestycji ULMA dostarczyła rozwiązania m.in. do realizacji kotłowni, nastawni oraz maszynowni z fundamentem pod turbozespół. Całkowita wartość inwestycji wynosi 4 mld zł i pozwoli w pełni wykorzystać zasoby węgla z pobliskiej Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

Rozwiązania ULMA

Fundamenty, ściany oraz słupy kotłowni wykonano za pomocą ciężkiego deskowania ORMA. Przekroje czterometrowych słupów posiadają wymiary przekrojów od 12x50 cm do 120x120 cm. Strop obiektu zrealizowano z wykorzystaniem deskowania panelowego CC-4 z głowicą opadową. Realizacja fundamentu pod turbozespół została podzielona na cztery etapy. Podczas wszystkich etapów słupy o wymiarach przekroju 4,5x2 m i wysokościach 5,4 bądź 9 metrów dla etapu drugiego, zrealizowano za pomocą deskowania ORMA.    Belki pośrednie szalowano za pomocą deskowania PRIMO, które podpierano odpowiednio: dla etapu pierwszego – przy użyciu wież T-60 oraz dla etapu drugiego – przy zastosowaniu wież MK-360 o wysokościach z zakresu od 7,5 do 11,7 m. Deskowanie płyty fundamentowej na wysokości 14,2 metra oparto na ruszcie z belek drewnianych i rygli MK, wspartym przez wieżę T-60 o wysokości 4,2 m. Wieże ustawione były na profilach stalowych, które ułożone zostały na belkach pośrednich drugiego etapu. W celu podparcia elementów wspornikowych fundamentu, podwieszono na słupach konsole BMK. Układ pozwolił na bezpieczne przeniesienie obciążeń z wykonywanej płyty na fundament konstrukcji.