Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Elektrownia Rheinhafen w Karlsruhe, Niemcy

ENKOFLEX - deskowanie dopasowane do potrzeb budowy
Prace budowlane w elektrowni Rheinhafen w Karlsruhe rozpoczęły się od rozbudowy nowej stacji dostaw węgla RDK 8.

Opis inwestycji

Prace budowlane w elektrowni Rheinhafen w Karlsruhe rozpoczęły się od rozbudowy nowej stacji dostaw węgla RDK 8.

Rozwiązania ULMA

W kilkukondygnacyjnym budynku nowej elektrociepłowni mieści się system turbin parowych o wysokiej wydajności. Realizacja zadania wymagała dostarczenia dużego potencjału deskowań do realizacji fundamentów, wsporników, ścian oraz stropów.

Na szczególną uwagę zasługuje realizacja fundamentów pod turbiny parowe, ponieważ należało je wykonać z dużą dokładnością. W celu przygotowania odpowiedniego deskowania przeprowadzono dokładną analizę rozłożenia oraz dostaw poszczególnych elementów.

Kilkukondygnacyjny budynek ma długość 100 m, szerokość 50 m oraz wysokość 43 m. Ze względu na wymagania statyczne obiektu, elementy konstrukcyjne budynku takie jak słupy, stropy oraz belki zostały zaprojektowane jako wielkowymiarowe. Wykonywane belki miały grubość 2 m. Prowadzenie prac zgodnie z harmonogramem wymagało zastosowania szerokiego asortymentu deskowań z portfolio produktowego firmy. Ściany, słupy oraz pozostałe elementy pionowe wykonano przy użyciu deskowania ramowego ORMA o powierzchni 3.000 m2. Dostępne szerokości i wysokości płyt pozwoliły na dopasowanie deskowania do indywidualnych potrzeb budowy. Całe deskowanie pionowe wyposażono w systemy pomostów roboczych zapewniających bezpieczeństwo pracowników podczas betonowania i prac na wysokości.