Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Nowy blok węglowy w Elektrowni Kozienice, Polska

Indywidualne rozwiązania w zakresie konstrukcji kozłów oporowych oraz szalowania kanałów kablowych
W Świerżach Górnych koło Kozienic w woj. mazowieckim znajduje się druga co do wielkości elektrownia w Polsce i jednocześnie największa spośród elektrowni opalanych węglem kamiennym.

Opis inwestycji

W Świerżach Górnych koło Kozienic w woj. mazowieckim znajduje się druga co do wielkości elektrownia w Polsce i jednocześnie największa spośród elektrowni opalanych węglem kamiennym. W skład obiektu funkcjonującego od 1972 roku wchodzi obecnie 10 bloków o łącznej mocy 2913 MW, wytwarzających około 8% energii elektrycznej w kraju. Od 2012 roku w Elektrowni Kozienice trwa budowa nowego bloku energetycznego o mocy 1075 MW. Włączenie obiektu do eksploatacji zaplanowano na drugie półrocze 2017 roku.

Rozwiązania ULMA

Systemy deskowań ULMA znalazły tu jak dotąd zastosowanie przy wznoszeniu następujących konstrukcji żelbetowych: płyty fundamentowej kotła, instalacji odsiarczania spalin, budynku urządzeń elektrycznych oraz chłodni kominowej.

Fundament kotła ma w planie wymiary 87,1 m x 63,35 m oraz wysokość od 3,0 do 6,6 m, co wymagało ułożenia w jednym takcie ponad 20 tys. m3 mieszanki betonowej. Betonowanie trwało przez 6 dób. Do realizacji fundamentu zastosowano deskowanie ramowe PRIMO oraz kozły oporowe SMK. W płycie fundamentu zaprojektowano kanały kablowe o wysokości 3,3 m, do wykonania których ULMA zaprojektowała i dostarczyła specjalne podkonstrukcje tracone.

Podczas realizacji instalacji odsiarczania spalin zastosowano deskowanie ramowe PRIMO (do ścian prostych), deskowanie BIRA (do ścian radialnych) oraz system stropowy ENKOFLEX.

Do połączenia prefabrykowanych elementów żelbetowego wieńca chłodni kominowej ULMA zaprojektowała na bazie systemu MK pomosty robocze o wymiarach 2,15 x 2,65 m, zawieszone na wysokości ok. 13 m, na wcześniej zabetonowanych stożkach. Na pomostach zamontowano deskowanie dźwigarkowe DSD 12/20 do zabetonowania luk pomiędzy belkami prefabrykowanymi. Pod chłodnią kominową został zaprojektowany kanał technologiczny ciepłej wody, o szerokości 4,0 m i wysokości 2,7 m, biegnący od jej krawędzi do środka, który dalej będzie wychodził w górę na 20 m. Ściany kanału wykonano w deskowaniu PRIMO, natomiast strop powstał z zastosowaniem stolików VR w dwóch wymiarach: 150 x 270 cm oraz 150 x 360 cm (stoliki skrajne). Pomiędzy stolikami ustawiono rząd podpór stropowych, pełniących funkcję podparcia wtórnego.

W chwili obecnej na placu budowy powstaje konstrukcja risera z deskowań PRIMO, który będzie miał aż 23 m wysokości.