Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Elektrociepłownia Zabrze, Polska

Fundamenty konstrukcji żelbetowych oraz elementów pionowych wybudowane zostały przy użyciu systemu PRIMO.
Roczna produkcja nowego obiektu wyniesie 730 GWh ciepła i 550 GWh energii elektrycznej, co pozwoli zasilić ok. 70 tysięcy mieszkań.

Opis inwestycji

Nowa elektrociepłownia dla Zabrza i Bytomia ma zaopatrywać w ciepło i energię elektryczną około 70 tysięcy mieszkań. Planuje się, że rocznie dostarczać ona będzie 730 GWh ciepła i 550 GWh energii. Koszt inwestycji szacowany jest na 870 mln zł, a zakończenie budowy ma nastąpić w 2018 roku. Oprócz węgla i biomasy, w nowej elektrociepłowni będzie także spalane paliwo RDF ( Refuse Derved Fuel), uzyskiwane ze specjalnie przetworzonych i przygotowanych odpadów. Te nowoczesne rozwiązania wychodzą naprzeciw unijnym obostrzeniom dotyczącym emisji spalin oraz wymaganiom wynikającym ze zmieniającego się prawa ekologicznego.

Rozwiązania ULMA

Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Budimex SA, a firma ULMA dostarcza systemy deskowań i rusztowań na tę budowę. W ramach kontraktu powstają obiekty takie jak: kotłownia wraz z pylonem, budynek elektryczny i maszynownia wraz z turbozespołem, obiekty wprowadzenia mocy oraz obiekty instalacji oczyszczania spalin. Do budowy wszystkich fundamentów konstrukcji żelbetowych wykorzystano system PRIMO. W projekcie deskowania uwzględniono wymagania klienta odnośnie zminimalizowania ilości ściągów DW15, służących do przejęcia parcia mieszanki betonowej na deskowanie. W tym celu zastosowano indywidualne rozwiązania wyparcia deskowań o skarpy wykopów, jak również pręty zbrojeniowe z zaciskami sprężynowymi.

Do wykonywania elementów pionowych (ściany, słupy, ściany klatki schodowej) również zastosowano deskowanie PRIMO z indywidualnym dostosowaniem taktów (przełożeń) do prac prowadzonych w poszczególnych obiektach. Podczas prac zbrojarskich, montażu i demontażu deskowań oraz prac związanych z pielęgnacją betonu doskonale sprawdziły się rusztowania BRIO . Ponadto wieże BRIO zostały użyte do przejęcia obciążenia od mieszanki betonowej  przy wykonywaniu spoczników, podestów, balkonów i stropów, z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa dotyczących wznoszenia wysokich podparć stropowych.

Kluczowa dla harmonogramu prac na wszystkich obiektach była budowa pylonu o wysokości 64 m. Jego konstrukcję żelbetową zrealizowano w 12 tygodniowych taktach przy zastosowaniu konsol przestawnych BMK, zintegrowanych z deskowaniem PRIMO od zewnątrz. Wewnątrz klatki schodowej zastosowano przestawne platformy robocze KSP. Do obsługi zbrojenia oraz do zapewnienia komunikacji pionowej (schodnia o wysokości 64 m) wykorzystano rusztowanie BRIO. W trakcie realizacji głównej klatki schodowej wbudowano 800 m3 betonu.