Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Elektrociepłownia w Datteln, Niemcy

Szybka realizacja ogromnych powierzchni żelbetowych
Budowa pierwszej elektrociepłowni nowej generacji w Datteln była jednym z największych projektów budowlanych realizowanych w ostatnich latach w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Opis inwestycji

Budowa pierwszej elektrociepłowni nowej generacji w Datteln była jednym z największych projektów budowlanych realizowanych w ostatnich latach w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Rozwiązania ULMA

Realizacja tego typu obiektu wymagała optymalizacji kosztów budowy przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych wymagań dotyczących jakości oraz tempa wykonywania prac. Jednoczesne zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa wymusiło dostarczanie na budowę rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

Pierwszy etap prac obejmował wykonanie maszynowni, kotłowni, wieży chłodniczej oraz budynków pomocniczych. Podczas realizacji zastosowano szeroki zakres deskowań ściennych, stropowych oraz słupowych, które umożliwiły ułożenie około 30.000 m3 mieszanki betonowej.

Na budowę dostarczono 8.500 m2 deskowania ORMA, 11.200 m2 deskowań stropowych, 5.500 mb wież T-60 i 56.000 mb belek drewnianych. Duży potencjał deskowań pozwolił na wykonanie prac zgodnie z założonym harmonogramem.

W pierwszym etapie, obejmującym najważniejsze elementy elektrociepłowni, wykonano ściany radialne oraz 36 słupów. Konstrukcja obiektu wymagała dostarczenia ogromnej ilości betonu na fundamenty maszynowni, kotłowni oraz stacji pomp. Podczas realizacji maszynowni zastosowano 5.500 mb wież T-60. Wieże o maksymalnej wysokości 8 m wykorzystano do poparcia stropu o powierzchni  4.700 m2. Prosta budowa systemu T-60 umożliwiła szybki montaż oraz demontaż deskowań stropowych. Deskowanie ramowe ORMA zastosowano podczas realizacji większości ścian obiektu. Wielkowymiarowe płyty wpłynęły na zredukowanie czasu oraz kosztów wykonania elementów żelbetowych.