Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Zapora na zbiorniku przeciwpowodziowym, Racibórz Dolny, Polska

Największy zbiornik tego typu w Polsce
Indywidualne rozwiązania ULMA na budowie budowli przelewowo – spustowej.

Opis inwestycji

W Raciborzu powstaje właśnie zbiornik przeciwpowodziowy na rzece Odrze, który ma zapewnić ochronę dla ponad 2,5 mln osób zamieszkujących szereg miast i wsi położonych w województwach śląskim, opolskim i dolnośląskim. Szacuje się, że dzięki wybudowaniu zbiornika ochronę przed powodzią zyska obszar o powierzchni około 600 km2.

Zbiornik Racibórz Dolny ma być zbudowany jako polder (suchy zbiornik wypełniany wodą tylko przy powodzi) o powierzchni 26,3 km2 oraz maksymalnej pojemności na 170 mln m3 wody. Jego zapora czołowa ma 4 km długości (wraz z budowlą przelewowo-spustową), zapora lewobrzeżna - 9,6 km, a prawobrzeżna - 8,8 km. Zapory ziemne mają maksymalnie 10 m wysokości.

Po przekształceniu polderu w zbiornik mokry zwiększą się możliwości obiektu, a także zyska on nowe funkcje (będzie mógł on np. zapobiegać suszy oraz poprawi zdolności żeglugi po Odrze, ponadto będzie mógł pełnić rolę rekreacyjną).

Generalnym wykonawcą tego obiektu jest firma Budimex, a ULMA Construccion Polska dostarczyła rozwiązania z zakresu deskowań i rusztowań.

Rozwiązania ULMA

Głównym obiektem w ramach inwestycji jest budowla przelewowo – spustowa wraz z obiektami towarzyszącymi, która znajduje się w korpusie zapory czołowej i stanowi budowlę zrzutową (jaz) zbiornika. Ma ona możliwość regulowania odpływu, zależnie od przepływów i wielkości fali wezbraniowej na rzece Odrze. Jaz zaprojektowano jako budowlę sześcioprzęsłową. Podstawowymi urządzeniami zrzutowymi będzie sześć przęseł przelewowych umożliwiających regulację przepływu. Maszynownie, zlokalizowane wewnątrz konstrukcji wszystkich filarów i przyczółków, posłużą do obsługi zamknięć budowli. Natomiast do komunikacji i obsługi technicznej budowli zaprojektowano żelbetowy most oparty na filarach i przyczółkach budowli.

Firma ULMA dostarczyła kompleksowe rozwiązania do budowy m.in. budowli przelewowo - spustowej . Podczas realizacji ścian doskonale sprawdziło się deskowanie ścienne PRIMO oraz NEVI. Ściany zakrzywione w planie („dzioby” i tył filarów, mury oporowe przy przyczółku prawym i lewym) wzniesiono za pomocą deskowania radialnego BIRA. System BMK, stosowany był od momentu utracenia możliwości wypierania deskowania z poziomu terenu. Zastosowano konsole bez użycia pomostów demontażowych. Na podeście roboczym użyte zostały dodatkowe rygle stalowe, umożliwiające bezkolizyjne pionowanie deskowania z konsol BMK. Potencjał dostarczony na budowę umożliwiał zachowanie ciągłości prac na każdym z pięciu filarów, dwóch przyczółkach oraz murach oporowych. Komunikacja na dany poziom roboczy odbywała się za pomocą schodni rusztowaniowej BRIO.

Podczas wykonywania ustroju nośnego wykorzystano indywidualnie zaprojektowane wsporniki DSD. Ich zadaniem było przeniesienie obciążeń od betonowanej konstrukcji, zapewnienie komunikacji oraz umożliwienie pionowania deskowania bezpośrednio z poziomu roboczego. Wsporniki montowane były do przygotowanych wcześniej zakotwień na belkach typu „T” (osadzanych w docelowych rozstawach podczas prefabrykacji belek). Jako podparcie rusztu stalowo – drewnianego (bazującego na ryglach DSD oraz dźwigarach drewnianych VM20) doskonale sprawdziły się wieże T-60 oraz podpory ALUPROP.