Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Nowa śluza w Sewilli, Hiszpania

Optymalizacja dużego potencjału deskowań przy szybkim tempie realizacji obiektu
Nowa śluza uniezależnia poziom rzeki płynącej dołem, który zmieniał się po opadach deszczu, od poziomu rzeki płynącej górą, w porcie i zwiększającej swoją głębokość niezależnie od opadów.

Opis inwestycji

Nowa śluza uniezależnia poziom rzeki płynącej dołem, który zmieniał się po opadach deszczu, od poziomu rzeki płynącej górą, w porcie i zwiększającej swoją głębokość niezależnie od opadów.

Śluza pełni podwójną funkcję. Obiekt reguluje poziom rzeki w strefie handlowej i stanowi ochronę dla miasta przeciw powodziom. Wzrost głębokości rzeki wymusił zastąpienie dotychczasowej śluzy, zbudowanej 50 lat temu (o długości 200, szerokości 24,36 i głębokości 8 m) nową, zlokalizowaną w pobliżu poprzedniej, o długości 434, szerokości 35 i głębokości 10 m. Nowa śluza umożliwia obsługę statków o nośności do 20.000 ton i długości do 290 m. Zadanie polegało na dostarczeniu deskowania do wykonania rozległych powierzchni o znacznych wysokościach i grubościach, w ograniczonym czasie.

Projekt śluzy został przygotowany przez projektantów, którzy zaprojektowali przebudowę Kanału Panamskiego. Zadanie obejmowało następujące elementy:

    • Fundamenty: W strefie kanału fundamenty zajmują powierzchnię o wymiarach 434 x 73 m i mają grubość 3 m. Natomiast fundamenty w strefie komór o wymiarach 53 x 120 m posiadają grubość 5 m. Ich realizacja wymagała ułożenia 135.500 m3 mieszanki betonowej.
    • Przypory: dwa moduły w kształcie C, usytuowane na końcach śluzy. Przypory podpierają konstrukcję oraz maszynownię dla 4 mostów zwodzonych, dwóch górnych i dwóch dolnych. Moduły mają grubość 3 m w części górnej oraz 4 m w dolnej.
    • Komory: konstrukcje sąsiadujące z przyporami. Komory zamykane są za pomocą śluz. Każda komora posiada po 2 otwory o długości 55 m i wysokości 21 m, w których znajdują się zasuwy śluzy: jedna główna oraz druga zapasowa. Wokół otworów znajduje się kanał obiegowy o wymiarach 5 x 5 m, przeznaczony do napełniania lub opróżniania komory. Kanał rozgałęzia się w środkowej części, aby można było zamocować w strefach wlewu zawory umożliwiające przepływ wody.
    • Dyfuzory: elementy sąsiadujące z komorami. Do dyfuzorów wpływa woda z kanału obiegowego przez poszczególne odnogi kanału śluzy.
    • Ekrany drenujące: element w strefie środkowej śluzy, o długości 140 m. Ekrany ograniczone są z obydwu stron przez dyfuzory. Elementy stanowią korpus kanału do żeglugi. Wysokość konstrukcji wynosi od 17 do 19 metrów. Wykonanie śluzy wymagało dostarczenia 81.000 m3 betonu. Fundamenty obiektu wykonano w dwóch taktach za pomocą systemu ściennego ORMA. W strefie przelewowej takty miały wysokość 2,5 m, natomiast w pozostałych strefach 3 m. W pierwszej strefie zastosowano również deskowanie radialne BIRA.

Rozwiązania ULMA

Ekrany, dyfuzory, przypory i komory wykonano za pomocą konsol wznoszących i deskowania ORMA. Ze względu na szybki montaż rozwiązanie sprawdziło się na budowie obiektu tego typu. W celu wznoszenia ścian jednostronnych o wysokości 4,5 m zaprojektowano specjalne maszty, których konstrukcja uwzględniała znaczne parcie betonu. Stropy kanałów oraz dyfuzorów wykonano z zastosowaniem wież podporowych i deskowania poziomego ENKOFORM H-120. Grubości stropów dochodziły do 2 m.

Do wykonania uskoków na przelewach wykorzystano układy wieżowe o wysokości 16 m oraz system ENKOFORM HMK, kotwiąc podparcie oraz deskowanie do podłoża. Zwieńczenie komór wykonano z zastosowaniem wież BRIO i systemu ENKOFLEX.