Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Elektrownia wodna Licán, gmina Río Bueno, Chile

Realizacja inwestycji bezpiecznej dla środowiska
Elektrownia realizowana jest w gminie Río Bueno, leżącej w XIV regionie administracyjnym Chile.

Opis inwestycji

Elektrownia realizowana jest w gminie Río Bueno, leżącej w XIV regionie administracyjnym Chile. Obiekt będzie zasilany przez rzekę Licán.

Główny wlot wody znajduje się na wysokości 444,9 m n.p.m. Poza tym elektrownia wyposażona będzie w dwa mniejsze wloty, zbiornik wstępny, rurociąg zasilający i maszynownię położoną na wysokości 233,4 m n.p.m.

Rozwiązania ULMA

Kanały zrealizowano przy użyciu deskowania pionowego NEVI. Konstrukcję wsporczą kanału wykonano w oparciu o deskowanie poziome BTM i wieże T-60.

Nachylone pod dużym kątem ściany zbiornika wstępnego zrealizowano za pomocą systemu NEVI, którego płyty kotwiono do fundamentów.