Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Elektrownia wodna La Higuera w San Fernando, Chile

Minimalny wpływ na środowiskopodczas realizacji
Elektrownia wodna realizowana jest w ramach programu zrównoważonego rozwoju.

Opis inwestycji

Elektrownia wodna realizowana jest w ramach programu zrównoważonego rozwoju. Obiekt będzie zasilany przez dwie pobliskie rzeki - Tinguiririca i Azufre. Projekt zakłada minimalną ingerencję w środowisko naturalne.

Elektrownia o mocy 155 MW będzie zasilała 450.000 gospodarstw domowych, produkując średnio 750 GWh energii rocznie. Woda z rzek kierowana będzie kanałami oraz rurociągami do maszynowni wyposażonej w dwa generatory z turbinami pionowymi.

W ramach inwestycji zrealizowano maszynownię, komorę zasuw, kanały oraz wloty wody. Na budowę dostarczono 100 000 m3 betonu. 

Rozwiązania ULMA           

W ramach obsługi tego projektu ULMA dostarczyła:

    • deskowanie pionowe ORMA wraz z kozłami oporowymi EUC do budowy ścian jednostronnych o wysokości 4,8 m.
    • deskowanie stropowe BTM ustawione na wieżach T-60 i BRIO oraz podporach ALUPROP, do betonowania płyt o grubości przekraczającej 1,5 m.
    • deskowania COMAIN, NEVI i BTM do realizacji pionowych i poziomych elementów konstrukcyjnych.
    • rusztowanie modułowe BRIO ze schodami umożliwiającymi łatwy dostęp do stanowisk pracy.