Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Wiadukt Toowoomba, Australia

Ponad 800 m długości i 21 filarów osiągających maksymalną wysokość 46 m
Projekt Toowoomba to bezpieczniejsza, szybsza i bardziej wydajna trasa łączącą główne porty handlowe i towarowe w regionie.

Opis inwestycji

800-metrowy wiadukt to część projektu Toowoomba – liczącej 41 km inwestycji drogowej, która ma za zadanie połączyć główne miejscowe rynki i porty przeładunkowe, pozwalając na szybszy i efektywniejszy transport.

Rozwiązania ULMA

Do wykonania 21 filarów o wysokości do 46 m wykorzystano deskowanie samowznoszące RKS. Konstrukcję nośną stanowiły kształtowniki MK, pozwalające na idealną adaptację do warunków obiektu oraz montaż pomostów roboczych i ciągów komunikacyjnych. Filary wiaduktu wyposażone zostały w głowice, które wykonano przy użyciu konsol MK, umożliwiających przenoszenie dużych obciążeń powstających w układach wspornikowych oraz budowanie elementów o dowolnych wymiarach. Zostały one wykorzystane do realizacji ponad sześciometrowych wsporników głowicy o masie przekraczającej 1000 kN. Podesty zapadkowe KSP posłużyły zaś do budowy wewnętrznych płaszczyzn ścian.