Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Wiadukt El Salto w Santiago, Chile

Realizacja w trudnych warunkach
Obiekt składa się z trzech przęseł o rozpiętościach 55,9 oraz 60 m.

Opis inwestycji

Obiekt składa się z trzech przęseł o rozpiętościach 55,9 oraz 60 m. Zespolona konstrukcja obiektu składa się z płyty żelbetowej osadzonej na dwóch stalowych dźwigarach skrzynkowych.

    • Szerokość płyty: 21,7 m
    • Promień krzywizny: 370 m
    • Spadek poprzeczny: 6,9%
    • Spadek podłużny: 7,4%

Rozwiązania ULMA

Znaczne różnice w poziomie podłoża wymusiły zastosowanie różnych wysokości wież podporowych, na których oparto dźwigary skrzynkowe.

Dźwigary montowano wstępnie na niskich wieżach T-60, a następnie podnoszono na wysokość od 16 do 20 m.

Elementy rusztowania modułowego BRIO posłużyły do wykonania pomocniczych konstrukcji umożliwiających dostęp do stanowisk roboczych.