Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Most na rzece Stradomce k. Bochni, Polska

Rozwiązania deskowaniowe do łukowego obiektu inżynieryjnego
W miejscowości Stradomka k. Bochni powstała nowa przeprawa przez rzekę o tej samej nazwie.

Opis inwestycji

W miejscowości Stradomka k. Bochni powstała nowa przeprawa przez rzekę o tej samej nazwie. Jest to jednoprzęsłowy żelbetowy most łukowy o szerokości 13,2 m i długości całkowitej 82 m. Ustrój w przekroju poprzecznym posiada dwa dźwigary łukowe, do których za pomocą stalowych cięgien podwieszono pomost. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki otrzymaniu ok. 8 mln złotych dofinansowania ze środków MSWiA w ramach usuwania skutków powodzi. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Strabag Sp. z o.o., a ULMA Construccion Polska S.A. kompleksowo obsłużyła tę budowę w zakresie technologii deskowań.

Rozwiązania ULMA

Do realizacji skrajnych podpór użyto głównie blatów deskowania ramowego PRIMO. Konstrukcję nośną deskowania poprzecznic stanowi ruszt stalowo-drewniany z dźwigarów VM 20 oraz rygli DSD, połączonych ze sobą łącznikami systemowymi DSD. W skrajnych osiach mostu podparcie rusztu pod płytą stanowią wieże T-60 o module 1 x 1,5 m. W przęsłach centralnych, tj. od 1. do 5. osi, podparcie stanowi ruszt z profili stalowych na podporach wysokonośnych S-40. Do wykonania poprzecznic użyto systemów deskowań ramowych PRIMO i NEVI. Deskowanie płyty pomostu, podobnie jak szalunek poprzecznic, zostało usytuowane na ruszcie stalowo-drewnianym z dźwigarów i rygli. Do podparcia rusztu w sektorach skrajnych obiektu również użyto wież T-60 o 2 modułach wymiarowych 1 x 1,5 m oraz 1,5 x 1,5 m. Natomiast w części centralnej podparcie rusztu pod płytą zaprojektowano w postaci pasów z rygli MK połączonych ze sobą na długości złączami 90 MK. Deskowanie łuków oraz wiatrownic zaprojektowano jako ruszt stalowo-drewniany z obustronnymi pomostami roboczymi. Konstrukcję nośną rusztu stanowią krążyny stalowe z rygli MK, podpór pionujących E oraz łączników systemowych MK uformowanych w kształcie łuku. W części centralnej łuku zastosowano ruszt prosty z dopasowaniem do jego geometrii poprzez odpowiedni wysuw trzpieni wież podporowych. Ruszt górny wykonano z dźwigarów VM 20 (podsklejkowych) w rozstawie co 25 cm. Dla uzyskania żądanego promienia łuku, do dźwigarów zostały przybite drewniane listwy formujące krzywiznę sklejki. Deskowanie boczne łuku i wiatrownic zrealizowano przy użyciu systemu ramowego PRIMO i NEVI. Zamknięcie deskowania od góry na odcinkach łuków o dużej pochyłości zostało wykonane ze sklejki i kantówek mocowanych do rygli, zapiętych do płyt szalunkowych ściągami czołowymi oraz kotwionymi do rusztu ściągami DW15. Podparcie deskowania zrealizowano przy użyciu wież podporowych T-60 o modułach wymiarowych 1 x 1 m oraz 1 x 1,5 m. Wieże pod łukami ustawione są w osi, na wymianach z rygli MK od poziomu belek oczepowych HEB 320 ułożonych na poprzecznicach. Wieże pod wiatrownicami ustawione są natomiast bezpośrednio z poziomu płyty pomostu. W miejscach połączenia wiatrownic z łukami zastosowano dodatkowe podparcie z podpór ALUPROP pod ryglami ułożonymi na wspornikach T-60 od strony wewnętrznej łuku.