Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Polska

Rozwiązania dla pochylonych, wysokich ścian
Siedziba Europejskiego Centrum Solidarności o powierzchni ponad 25 000 m² i kubaturze ok. 200 000 m³ powstaje na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej.

Opis inwestycji

Siedziba Europejskiego Centrum Solidarności o powierzchni ponad 25 000 m2 i kubaturze ok. 200 000 m3 powstaje na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej. Charakterystycznym elementem projektu są skośne ściany rozmieszczone w równych, 12-metrowych odstępach.

Centrum ma się stać europejskim ośrodkiem społeczno-kulturalnym dla polskich i zagranicznych organizacji związanych z ruchem „Solidarność”.

Monolityczna bryła budynku o wysokości od 19,5 do 30 m, z dużą liczbą skośnych powierzchni, wymagała zastosowania specjalnych rozwiązań projektowych i materiałowych. Dodatkowym wyzwaniem była konieczność dopasowania charakteru obiektu do specyficznej, stoczniowej zabudowy.

Rozwiązania ULMA

Do wykonania wysokich zewnętrznych ścian o nachyleniu 6,5° firma ULMA zaproponowała uniwersalne, modułowe deskowanie pionowe, które umożliwia budowę elementów o wysokości do 8 m i posiada podesty robocze zapewniające bezpieczeństwo pracowników.

Z uwagi na nachylenie i wielkość wykonywanych ścian deskowanie dodatkowo wyparto podporami ALUPROP. Otwory boczne w płytach zostały wykorzystane do montażu narożników. Rozwiązanie pozwoliło na wykonanie szczelnych naroży deskowania dostosowanego do kształtu wykonywanej konstrukcji. Rozwiązanie umożliwiło terminową realizację z zachowaniem rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa.

Belki oraz stropy w sali Jana Pawła II wykonano używając tylko dwóch systemów: deskowania ENKOFLEX oraz wież podporowych T-60.