Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Kompleks mieszkaniowy Zaspa VVita, Gdańsk, Polska

Indywidualnie zaprojektowane rozwiązania na bazie systemu samowznoszącego RKS.
Nowoczesne osiedle mieszkaniowe na terenie dawnego lotniska.

Opis inwestycji

Zaspa VVita to nowoczesne osiedle mieszkaniowe powstające na terenie pasa startowego nieistniejącego dziś lotniska w Gdańsku-Wrzeszczu. Pierwszy etap inwestycji to realizacja dwóch 17-piętrowych budynków przy skrzyżowaniu ul. Hynka z ul. Dywizjonu 303. W ramach osiedla powstaje także usługowy budynek jednokondygnacyjny z garażem podziemnym. Inwestycję wyróżnia świetna lokalizacja – łatwy dostęp do komunikacji miejskiej oraz plaży w Brzeźnie, a także dobrze rozwinięta struktura miejska.

Rozwiązania ULMA

Do realizacji budynków wysokich ULMA zaproponowała system wznoszący RKS-L z wózkami BMK. Na budowę dostarczono 17 pomostów RKS, każdy został zaprojektowany indywidualnie z uwagi na zmienną geometrię poszczególnych kondygnacji. Wysokość deskowania wynosiła 3,3 m. Pomosty RKS złożone były z podestu głównego i podestu roboczego do odzyskiwania głowic. Na podeście głównym znajdowały się wózki BMK oraz deskowanie zewnętrzne ścian w systemie ORMA.

Podesty zamocowano na 4 głowicach – dwóch górnych przenoszących siły poziome i pionowe oraz dwóch dolnych przenoszących siły poziome. W miejscu, gdzie nie było możliwości zakotwienia głowicy HWS na ścianie, zastosowano indywidualne rozwiązanie zamocowania ramy RKS poprzez profile MK-180 kotwione do stropu. W celu zabezpieczenia podestów RKS wykorzystano system tymczasowych zabezpieczeń krawędzi stropów MBP.

Kondygnacje podziemne zrealizowano z wykorzystaniem aluminiowego deskowania panelowego CC-4, stropy kondygnacji nadziemnych zaprojektowano zaś w technologii Filigran.