Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Hotel Westin Libertador w Limie, Peru

Wysoka wydajność prac dzięki zastosowaniu Stolików VR
30-kondygnacyjny Hotel Westin Libertador w Limie o wysokości 118,55 m stanowił wielkie wyzwanie dla inżynierów peruwiańskich.

Opis inwestycji

30-kondygnacyjny Hotel Westin Libertador w Limie o wysokości 118,55 m stanowił wielkie wyzwanie dla inżynierów peruwiańskich. Podczas realizacji obiektu zastosowano systemy stolików VR, NEVI i COMAIN.

Ten 5-gwiazdkowy hotel i centrum konferencyjne zostały zlokalizowane w jednej z największych dzielnic biznesowych Limy - San Isidro. Budynek zajmuje teren o powierzchni 7.543,40 m2, a jego łączna powierzchnia wynosi ponad 75.000 m2.

Obiekt o 4 poziomach wysokości mieści centrum kongresowe, dziewięć sal konferencyjnych, dwie restauracje oraz hotel z 301 pokojami między 5. i 30. kondygnacją.

Rozwiązania ULMA

Z uwagi na wysokość budynku do wykonania stropów zastosowano stoliki VR. Deskowanie zmontowano na początku budowy, a następnie przenoszono bez demontażu na kolejne takty za pomocą żurawia. Po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymałości podpory były usuwane, a stoliki przewożone na zewnątrz przy użyciu wózka VR.

Do przenoszenia stolików wykorzystano podnośnik VR, ustawiany w wyznaczonym miejscu i mocowany do dolnego stropu. Następnie montowano zbrojenie i uzupełniano uskoki brzegowe.

Zastosowanie opisanego systemu umożliwiło 50-60 % oszczędność w zakresie kosztów siły roboczej. Stoliki VR zastosowano od 5. piętra, dostosowując się do konstrukcji każdej kondygnacji. Wykorzystano rozwiązanie oparte na ruszcie z dźwigarów, który nie zmieniał położenia na kolejnych poziomach, co pozwoliło na bezproblemowe przemieszczanie sprzętu.

Na każdym poziomie zastosowano 50 stolików, uzyskując wysoką wydajność prac. Przenoszenie stolików odbywało się w tempie 12 na dzień.

Do podparcia stropu zastosowano podpory aluminiowe ALUPROP. Ze względu na wysokość kondygnacji - 6 i 6,5 m - konieczne było zastosowanie 1-metrowych przedłużek, umożliwiających uzyskanie podpór o wysokości 7 m.

Do realizacji słupów i postumentów zastosowano deskowania ramowe NEVI i COMAIN.