Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Altezza Business Center w Meksyku, Meksyk

Optymalne rozwiązania dla ścian i stropów
Biurowiec liczy 10 pięter i 7 kondygnacji podziemnych, na których zlokalizowano parkingi. Wysokość kondygnacji wynosi 3 m.

Opis inwestycji

Biurowiec liczy 10 pięter i 7 kondygnacji podziemnych, na których zlokalizowano parkingi. Wysokość kondygnacji wynosi 3 m.

Konstrukcję nośną budynku, wykonaną z profili stalowych, wypełniają żelbetowe ściany i słupy. W budynku zastosowano stropy zespolone realizowane na blachach stalowych. Rampy zjazdowe, podobnie jak ściany i słupy, wykonano jako żelbetowe.

Rozwiązania ULMA

Elementy konstrukcyjne realizowane w ramach inwestycji:

    • Ściany na kondygnacjach podziemnych wypierane jednostronnie o wysokości 2,4 m i długości 14 m. Płyty deskowania NEVI o wymiarach 2,4 × 0,9 m oraz 2,4 × 0,6 m wyparto na konstrukcjach oporowych wykonanych z podpór pionujących E i dźwigarów DU-100 o długościach 2,5 i 3 m.
    • Do realizacji płyt żelbetowych zjazdów do parkingu podziemnego zastosowano deskowanie ENKOFLEX oparte na wieżach G.
    • Do wykonania stropów zespolonych zastosowano tracone deskowanie z poszyciem z blachy wyparte na konstrukcji z podpór SP i dźwigarów drewnianych VM-20.