Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Deskowania i rusztowania dla wszystkich sektorów budownictwa

Kim jesteśmy

Stale inwestujemy w rozwój wiedzy i kompetencji pracowników, niezbędnych do realizacji celów strategicznych. Naszą tożsamość budujemy na zaangażowaniu całego zespołu oraz jego bliskich relacjach z klientami, dostawcami i całym otoczeniem biznesowym. Tylko w ten sposób możemy odnieść wspólny sukces oraz zachować gotowość do podejmowania nowych wyzwań.

Stanowią integralną część naszego zespołu oraz wyznaczają tempo i kierunek dalszego rozwoju. Ich opinie stanowią dla nas najważniejszy punkt odniesienia, a wzajemne zrozumienie – warunek powodzenia każdego projektu.

Działamy zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju oraz zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. 10% naszych dochodów przeznaczamy na cele społeczne. Zaangażowanie w ochronę środowiska oraz praca na rzecz lokalnej społeczności stanowią część naszej tożsamości i kultury organizacyjnej.

Chcemy coraz skuteczniej wspierać naszych klientów w realizacji ambitnych i złożonych projektów. Dlatego stale pracujemy nad udoskonaleniem naszych produktów i usług oraz wzbogacamy nasze doświadczenie poprzez udział w obsłudze kolejnych prestiżowych budów na całym świecie. Nieodmiennie dążymy do tego, aby wspólnie realizowane projekty były rentowne, funkcjonalne, innowacyjne i bezpieczne. Po prostu najlepsze.

ULMA Construction funkcjonuje w ramach Grupy ULMA - jednej z największych grup przemysłowych w północnej Hiszpanii, oraz Korporacji MONDRAGON.

Stały rozwój firmy na rynku globalnym od 1961 r. stanowi najlepszą rekomendację dla wysokiej jakości oferowanych przez nas usług oraz skutecznej adaptacji do wymagań branży podlegającej ciągłym zmianom.