Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Deskowania i rusztowania dla wszystkich sektorów budownictwa

Metro Linia 2, São Paulo, Brasil

Efektywne rozwiązania techniczne

Opis inwestycji

Zaproponowano sposób realizacji wysokich ścian bocznych, uwzględniający pozostawienie wolnego pasa środkowego o szerokości 4,50 m, wykonywanego w następnej fazie. Tunel posiada największy w Brazylii przekrój poprzeczny.

Rozwiązania ULMA

Realizacja nie wymagała wykonania przejazdów dla maszyn, więc zdecydowano się na deskowanie odseparowanych od siebie filarów. Rusztowania Brio zastosowano przy pierwszych betonowaniach, natomiast dla większych obciążeń zastosowano wieże podporowe T-60.

Sklepienie tunelu wykonano przy użyciu deskowania pionowego COMAIN.