Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Deskowania i rusztowania dla wszystkich sektorów budownictwa

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

Towarzyszymy klientom od samego początku. Wspólnie z nimi poszukujemy najlepszego rozwiązania uwzględniającego całą złożoność projektu oraz pozwalającego na zagwarantowanie maksymalnej wydajności naszych produktów przy możliwie najniższych kosztach. Optymalizacji planowania towarzyszy dbałość o zachowanie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa.

Nasi inżynierowie dokonują wstępnej analizy projektu wykonawczego w celu zdefiniowania najlepszego rozwiązania w zakresie technologii deskowań i rusztowań. Następnie przedstawiają ofertę wstępną, minimalizując na tym etapie zaangażowanie klienta.

Szczegółowa analiza techniczna ma na celu zaoferowanie optymalnego zestawu produktów, który umożliwi sprawną i rentowną realizację projektu bez względu na jego złożoność. Nasi eksperci korzystają przy tym z profesjonalnych narzędzi wspomagających racjonalne wykorzystanie potencjału na placu budowy.

Po akceptacji oferty wspólnie z klientem wypracowujemy i uzgadniamy najkorzystniejszy harmonogram obsługi budowy na wszystkich jej etapach.

Zapewniamy dostawy materiałów na plac budowy w najkrótszym możliwym czasie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oferujemy także usługi pierwomontażu. Nasza baza logistyczna pozwala na elastyczne reagowanie na zmieniającą się sytuację na placu budowy, a zespół wykwalifikowanych specjalistów dba o terminową i kompletną realizację wydań sprzętu, odpowiednio przygotowanego do załadunku i transportu. Dostawom materiałów towarzyszy dokumentacja techniczno-ruchowa z instrukcją bezpiecznego montażu i demontażu oraz użytkowania systemów ULMA.

Zaangażowanie i bliska współpraca z klientami stanowią naszą wartość dodaną. Najpierw wspólnie opracowujemy projekt, dbając o każdy jego szczegół oraz doradzając optymalny dobór produktów. Następnie dostarczamy profesjonalną dokumentację techniczną i zawsze, gdy istnieje taka potrzeba, służymy doradztwem podczas montażu i eksploatacji naszych systemów na placu budowy.

Naszym celem jest oferowanie coraz bardziej wydajnych produktów oraz usług na coraz wyższym poziomie. Dlatego stale analizujemy poziom zadowolenia naszych klientów. Następnie w oparciu o ich uwagi kontynuujemy prace nad doskonaleniem i rozwojem naszych systemów. W przypadku dzierżawy produktów dokładamy wszelkich starań, aby rzetelnie rozliczyć budowę.