Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Deskowania i rusztowania dla wszystkich sektorów budownictwa

Tymczasowe ciągi komunikacyjne BRIO

Pewne i bezpieczne rozwiązania komunikacyjne

Tymczasowe ciągi komunikacyjne BRIO to konstrukcje umożliwiające dostęp do stref roboczych na budowie lub pozwalające na ruch pieszych w przestrzeni publicznej.

Wymagania dotyczące układu i obciążeń takich rusztowań są zróżnicowane i zależą od sfery zastosowań oraz miejsc, do których mają prowadzić. Podczas montażu, eksploatacji i demontażu należy przestrzegać obowiązujących przepisów i norm.

Tymczasowe ciągi komunikacyjne BRIO, bazując na elementach rusztowania modułowego, dają pełną gwarancję bezpieczeństwa (rusztowanie certyfikowane jako zgodne z europejskimi normami EN 12810-1/2 i EN 12811-1/2/3), i oferują odpowiednie układy geometryczne, sztywność i nośność.

Schodnie 

Pozwalają na sprawną i bezpieczną komunikację pionową, prowadząc do stref roboczych lub wybranych miejsc obiektu. Standardowa konfiguracja rusztowań pozwala osiągnąć wysokość do 76 m.  

 • Konfiguracje:
  • Schodnia 3 x 1,5 z biegiem aluminiowym
  • Schodnia 3 x 1,4 z biegiem aluminiowym
  • Schodnia 3,4 x 1,5 z biegiem stalowym

Tymczasowe ciągi komunikacyjne w przestrzeni publicznej 

Gwarantują bezpieczeństwo ruchu pieszych. Typowe zastosowania: kładki, pochylnie, pomosty i schody w miejscach publicznych. Spełniają najwyższe wymagania dotyczące ciągów komunikacyjnych w przestrzeni publicznej.

 • Konfiguracje: dzięki elementom systemu BRIO możliwe jest uzyskanie układów zróżnicowanych pod względem wysokości i szerokości. Łącząc pochylnie, schody i pomosty można zapewnić dojścia do trudno dostępnych miejsc.

Schodnie:

 • Prosta konstrukcja o niewielkiej liczbie elementów zapewniająca łatwy i szybki montaż.
 • Możliwość przenoszenia żurawiem.
 • Wygoda użytkowania: szerokość schodów wynosi, zależnie od potrzeb, 0,70 m lub 1,02 m.
 • Zejście ze schodni dłuższym lub krótszym bokiem.
 • Kompatybilność z rusztowaniami elewacyjnymi BRIO i DORPA.
 • Gwarancja bezpieczeństwa dla montera i personelu budowy dzięki zastosowaniu słupków wyprzedzających i poręczy. 

     Tymczasowe ciągi komunikacyjne w przestrzeni publicznej:

      • Zgodne z obowiązującymi przepisami w sprawie ciągów komunikacyjnych w przestrzeni publicznej. Wyposażone we wszystkie środki ochrony zbiorowej.
      • Wszechstronność pozwalająca tworzyć zróżnicowane konfiguracyjnie układy kładek, pochylni, pomostów czy schodów w przestrzeni publicznej. Każde rozwiązanie powstaje z myślą o potrzebach pieszego i uwzględnia takie aspekty jak wysokość, nośność i geometryczny układ konstrukcji.
      • Różnorodność wymiarów i bogaty asortyment akcesoriów gwarancją wysokiej uniwersalności.
      • Prostota systemu zapewnia wykonanie montażu zgodnie z harmonogramem.
      • Bardzo wysoka nośność.
      • Elementy wymagane przez obowiązujące przepisy bhp: balustrady ochronne, podesty i stopnie antypoślizgowe.