Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Deskowania i rusztowania dla wszystkich sektorów budownictwa

Podesty robocze

Podesty robocze to tymczasowe konstrukcje budowlane o charakterze modułowym, z których tworzy się strefy robocze do realizacji prac na wysokościach. Gwarantują pracownikom pełne bezpieczeństwo podczas przemieszczania się do miejsca pracy i realizacji robót.

Podesty robocze ULMA to produkt uniwersalny, trwały, wytrzymały i gwarantujący optymalne bezpieczeństwo w każdym miejscu na placu budowy i w każdej inwestycji. Znajduje zastosowanie, m.in. podczas remontów elewacji, w budownictwie kubaturowym mieszkaniowym i niemieszkaniowym, w realizacji obiektów przemysłowych i energetycznych oraz w budownictwie inżynieryjnym.