Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Deskowania i rusztowania dla wszystkich sektorów budownictwa

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

2017

 • 2017-11-16
  Publikacja Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za III kwartał 2017 roku zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową
 • 2017-10-19
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 • 2017-09-15
  Publikacja Skonsolidowanego Raportu Półrocznego zawierającego półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 roku
 • 2017-05-18
  Dzień wypłaty dywidendy
 • 2017-05-16
  Publikacja Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za I kwartał 2017 roku zawierającego jednostkową kwartalną informację finansową
 • 2017-05-05
  Dzień nabycia praw do dywidendy
 • 2017-04-21
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 • 2017-03-16
  Publikacja Raportu Rocznego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2016 rok