Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Deskowania i rusztowania dla wszystkich sektorów budownictwa

Szpital w Caceres, Hiszpania

Obiekt wykonany w technologii betonu architektonicznego

Opis inwestycji

Nowoczesny, płaski budynek w kształcie zygzaka. Zamiarem architekta było zdystansowanie się od coraz bardziej powszechnej dominacji budynkow wysokich oraz pozostawienie możliwości ewentualnej rozbudowy w przyszłości. Szpital składa się z czterech skomunikowanych ze sobą ośmiokondygnacyjnych budynkow, w ktorych 4 kondygnacje stanowią piętra podziemne.

Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 40.244 m2. Mieszczą się w nim: szpital, ambulatorium, oddział intensywnej opieki medycznej oraz budynek techniczny.

Rozwiązania ULMA

Jednym z najważniejszych wymogow inwestora było uzyskanie doskonałego wykończenia powierzchni betonu, zarowno na powierzchniach poziomych jak i pionowych. Stropy o grubości 40 i 80 cm zrealizowano przy użyciu deskowania stropowego RAPID oraz stolikow VR - systemow wyrożniających się prostotą montażu i demontażu. System stolikow VR pozwolił na przyspieszenie procesu budowy dzięki możliwości szybkiego przestawiania i ponownego użycia w kolejnym takcie, bez konieczności demontażu.

Wysokość poszczegolnych kondygnacji waha się od 1,48 do 15 m. Nietypowe wymiary wymagały opracowania indywidualnych rozwiązań przez zespoł techniczny ULMA Construccion. System deskowań ENKOFORM HMK, z belkami nośnymi o wysokości 2 m, zagwarantował dużą elastyczność konstrukcji oraz doskonałe wykończenie powierzchni betonu.

Do przeniesienia obciążeń zastosowano konstrukcje wieżowe z podpor ALUPROP, stężonych między sobą. Szybkie tempo realizacji budowy spowodowało konieczność zastosowania blisko 9.300 m3 wież montowanych jednocześnie. Wśrod wszystkich zaprojektowanych konstrukcji najciekawszą geometrią wyrożnia się zakrzywiony strop, znajdujący się przy głownym wejściu do szpitala.

Do wykonania 1.700 m2 stropu zastosowano belki podwieszane o długości 1,45 m i żebra poprzeczne o grubości od 1,45 do 0,27 m, o zmiennej szerokości z zakresu od 27 do 50 cm, przy maksymalnym pochyleniu względem poziomu przekraczającym 27o. Do podparcia deskowania poziomego ENKOFLEX na kondygnacjach o wysokości do 6 m wykorzystano podpory aluminiowe ALUPROP.