Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Deskowania i rusztowania dla wszystkich sektorów budownictwa

Estakada MS-22 w ciagu drogi S7, Polska

Nietypowy projekt stanowiska prefabrykacji dźwigara

Opis inwestycji

Estakada MS-22 jest usytuowana w ciągu drogi ekspresowej S7, w km 19 + 224,50. Obiekt posiada siedem przęseł o rozpiętości 33 + 5 x 41 + 33 m. W przekroju poprzecznym jest żelbetową skrzynką jednokomorową. Dla każdej z jezdni zaprojektowano oddzielny ustrój nośny. Szerokość całkowita obu nitek wynosi 36 m.

Rozwiązania ULMA

Na stanowisku prefabrykacji dźwigara  w pierwszej kolejności wykonane zostały trzy rzędy ław fundamentowych. W odróżnieniu od klasycznego rozwiązania rolę ślizgów pełnią nie belki, lecz filary zlokalizowane na dwóch ławach od strony przyczółka, zwieńczone łożyskami ślizgowymi. Cały ciężar rusztu stalowego z szalunkiem oraz betonowanych segmentów przenoszony jest za pomocą żelbetowych belek nośnych o geometrii 0,8 x 1,4 x 27,4 m. Każda z nich podparta została w trzech punktach (na przecięciu z ławami fundamentowymi) przy pomocy siłowników hydraulicznych o skoku 300 mm. Przy górnym położeniu belek nośnych szalunek znajduje się w projektowanym położeniu. Po zazbrojeniu, zabetonowaniu i sprężeniu segmentu belki obniżają się o 300 mm. Tak duży skok siłowników umożliwia rezygnację z technologii odspajania szalunków ścian. Sam ruch pionowy powoduje, iż nachylone płaszczyzny deskowania zewnętrznego środników odspajają się o około 3 cm. Wartość ta jest wystarczająca, aby w sposób bezpieczny dokonać wysuwu segmentu.

Dodatkową korzyścią tego rozwiązania jest możliwość szybkiej rektyfikacji wytwórni. Podczas wysuwania segmentów stanowisko narażone jest na znaczne obciążenia działające na dużym mimośrodzie. W efekcie dochodzi do nierównomiernego osiadania ślizgów. W klasycznym rozwiązaniu, przy zastosowaniu utwierdzonych w ławach belek żelbetowych, rektyfikacja jest utrudniona. Wiąże się ona z koniecznością demontażu blach ślizgowych zwieńczających belki, ponownej ich niwelacji i wykonaniu podlewki. W skrajnych przypadkach może zaistnieć konieczność kilkukrotnej rektyfikacji belek podczas budowy obiektu, co może spowodować nieprzewidziane opóźnienia.

Rozwiązanie zastosowane przy budowie obiektu MS-22 wnosi szereg usprawnień. Osiadania filarów można skompensować stosując przekładki teflonowe odpowiedniej grubości. Natomiast rektyfikacja całego rusztu odbywa się poprzez sterowanie wysuwem siłowników podtrzymujących belki nośne.