Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Deskowania i rusztowania dla wszystkich sektorów budownictwa

Budownictwo inżynieryjne

ULMA na całym świecie dostarcza zaawansowane technologicznie rozwiązania do realizacji obiektów hydrotechnicznych oraz infrastrukturalnych: mostów, wiaduktów i tuneli.