Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Andrzej Sterczyński

2015-01-19
Członek Zarządu

Ur. w 1972 r.

Wykształcenie: Jest absolwentem Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie (Wydział Zarządzania i Marketingu). Uczestniczył w licznych specjalistycznych szkoleniach z dziedziny finansów i księgowości oraz zarządzania kapitałem ludzkim (w tym w ramach programu organizowanego przez The Chartered Institute of Management Accountants).

Doświadczenie zawodowe: W latach 1996-2001 pracował jako  Księgowy ds. Rachunkowości Zarządczej w spółkach koncernu Unilever Polska S.A., a w latach 2001-2003 jako Starszy Audytor Wewnętrzny w zespole Corporate Audit-Unilever w Hamburgu (2001-2003). Następnie pełnił funkcję Dyrektora Biura Kontrolingu w Budimex S.A. (2003-2007). W latach 2007-2011 pełnił funkcję członka Zarządu ULMA System S.A.

W październiku 2007 objął stanowisko Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu ULMA Construccion Polska S.A. którą pełni do dzisiaj.

Andrzej Sterczyński prowadzi działalność gospodarczą, która nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS.