Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Ander Ollo Odriozola

2015-01-19
Członek Zarządu

Ur. w 1968 r.

Wykształcenie: W 1994 roku ukończył Wydział Inżynierii Przemysłowej Uniwersytetu w Nawarra, a w 2004 roku uzyskał dyplom Executive Master of Business Administration (MONE).

Doświadczenie zawodowe: Pracę zawodową rozpoczął jako technik kontroli jakości w firmie PLASNOR, a następnie przez 7 lat odpowiadał za kontrolę jakości w firmie ULMA. Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w ULMA Construcción.

W latach 2005-2011 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej ULMA System S.A., a od 2005 do marca 2015 roku - Członka Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A.

Ander Ollo Odriozola nie uczestniczy jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej która pełni działalność konkurencyjną dla ULMA Construccion Polska S.A. oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.