Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Rafael Anduaga Lazcanoiturburu

2017-10-19
Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu

Ur. w 1964 r.

Wykształcenie: ukończył Wydział Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Kraju Basków oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Kraju Basków w Ońati.

Doświadczenie zawodowe: W latach 1990-1996 pracował jako Kontroler Finansowy w ramach grupy ULMA CyE, S. Coop. W roku 1996 mianowany prezesem Spółdzielni ULMA Hormigón Polimero, S. Coop., którą pełnił do 2004 r. Od 1996 roku zatrudniony również na stanowisku Dyrektora Finansowego ULMA Hormigón Polímero, S. Coop.

Rafael Anduaga Lazcanoiturburu nie prowadzi żadnej innej działalności która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Rafael Anduaga Lazcanoiturburu spełnia kryteria niezależności określone w Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).