Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Deskowania i rusztowania dla wszystkich sektorów budownictwa

Indywidualnie zaprojektowane rusztowania BRIO wykorzystane podczas remontu mostu w Dęblinie

2017-11-15
Od maja do października tego roku most przez Wisłę w Dęblinie przeszedł gruntowny remont. Firma ULMA Construccion Polska S.A. dostarczyła indywidualnie zaprojektowane rozwiązania bazujące na rusztowaniach BRIO niezbędne do przeprowadzenia prac remontowych. W ramach inwestycji, wykonawca (firma INTOP Warszawa) dokonał renowacji, naprawy i malowania konstrukcji stalowej mostu, rozbiórki istniejącej nawierzchni asfaltowej, chodnika oraz zdemontował bariery ochronne, aby następnie położyć nowy asfalt, zamontować wyższe balustrady ochronne (1,2 m), ułożyć chodniki, wykonać odwodnienie mostu, zabezpieczyć jego konstrukcję od korozji a także wymienić nawierzchnię na dojazdach do mostu.

Obiekt ten posiada 13 przęseł o zróżnicowanej konstrukcji nośnej. Podczas remontu przewidziano zestaw rusztowań na 3 przęsła mostu, który wraz z postępem prac był systematycznie uzupełniany i przekładany na kolejne przęsła.

Konstrukcję rusztowaniową zaprojektowano z elementów systemowych BRIO w kierunku podłużnym i poprzecznym dobierając wymiary elementów tak, by dopasować je optymalnie do wymiarów mostu. Elementami nośnymi w kierunku poprzecznym były rygle MK120 z systemem mocującym, do których przymocowano słupki BRIO wraz z ryglami. Na powstałej ramie rozbudowywano rusztowanie. Dla każdego przekroju dobrano indywidualne i najbardziej optymalne rozwiązanie.