Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Deskowania i rusztowania dla wszystkich sektorów budownictwa

Deskowanie stropowe CC-4

Wydajne, aluminiowe deskowanie stropowe

Panelowe deskowanie CC-4 zostało zaprojektowane do szybszej rotacji na budowie. System znajduje zastosowanie podczas realizacji rozległych stropów monolitycznych oraz układów płytowo-słupowych. Poszycie szalunku zapewnia wysoką jakość powierzchni betonu.

 • System może być stosowany w dwóch wariantach: z aluminiowymi płytami z powierzchnią szalująca ze sklejki oraz z poszyciem wykonanym z tradycyjnej sklejki.
  • SYSTEM CC-4 z płytami

Wariant znajduje zastosowanie podczas realizacji rozległych stropów w budynkach o regularnym rozstawie słupów i wysokich wymaganiach dotyczących wykończenia.
Podstawowymi elementami systemu są głowice CC, belki CC, belki poprzeczne TE oraz systemowe płyty.
Użycie podstawowej sekcji o wymiarach 2,32 x 1,5 m wymaga zastosowania jedynie 0,29 podpory na m2.

  • SYSTEM CC-4 ze sklejką

Wariant przeznaczony do realizacji stropów o złożonej geometrii i wysokich wymaganiach dotyczących wykończenia. Podstawowymi elementami są głowice CCT, belki CC i belki poprzeczne CC TR oraz poszycie ze sklejki.

 • Głowice opadowe CCT umożliwiają wcześniejszy demontaż belek CC oraz sklejki. Wariant charakteryzuje się większą elastycznością w stosunku do wariantu z płytami systemowymi.

 

 • Niewielka masa elementów umożliwiająca szybki montaż oraz demontaż deskowania.
 • Poszycie zapewniające wysoką jakość powierzchni betonu.
 • Konstrukcja szalunku umożliwia bezpieczny demontaż elementów bez konieczności zrzucania ich na ziemię.
 • Większość elementów deskowania można odzyskać po upływie 3 dni od betonowania, pozostawiając jedynie podpory stropowe z głowicami CC.
 • Budowa deskowania umożliwia wstępny montaż konstrukcji z głowic i belek, a następnie ułożenie poszycia.
 • System pozwala na zmianę kierunku układania belek CC o 90°.
 • Dostępne elementy umożliwiają rozwiązywanie stref przysłupowych.
 • System został zaprojektowany do wykonywania stropów o grubościach nieprzekraczających 90 cm.
 • Bezpieczny demontaż deskowania przy użyciu głowicy opadowej, umożliwiającej opuszczenie poszycia o 15 cm.